Clan Name:
Points :
-
Members:
-
-DynAsTy-
Rank :
15
Õ½¶ÓRC¡°1 2 3 0 5 9 4 5¡± Ò»¶þÈýÁ㣬ÎÒ¾ÍÊÇÎÒ jia zhan dui bi xu jia Qq qun "292872095" ÎÞÐֵܲ»ÓÎÏ·£¬»Ê³¯Õ½¶Ó ÆÚ´ýÄúµÄ¼ÓÈë¡£
Leader
Members
87 / 100
Creation Date
2014-12-20
Clan Ranking
15
Total Play
1465
Total Win
629
Total Lose
692
Total Points
222472
Clan Power
0
Lieutenants
Members
RC : "1 2 3 0 5 9 4 5 " jia zhan dui xian jia Qq qun : "292872095" ÎÞÐֵܲ»ÓÎÏ·£¬-DynAsTy-ÆÚ´ýÄúµÄ¼ÓÈë¡£
DnY.[JpAv_Hc
Logout 2017-08-21
Gucci
Logout 2017-08-21
Modern*Gg]i
Logout 2017-08-21
DnY.[CnAv_Hc
Logout 2017-08-21
DnY.[Bbq7_Hc
Logout 2017-08-21
DnY.[N1nG_HC
Logout 2017-08-21
CN_Disco
Logout 2017-08-21
Modern*Gg]E-
Logout 2017-08-21
DnY.[LTBL_Hc
Logout 2017-08-21
Modern*Gg]u-
Logout 2017-08-21
DnY.[Xia_Hc
Logout 2017-08-21
DnY.[EuAv_Hc
Logout 2017-08-21
Amor_XinH.
Logout 2017-08-21
DnY.[SpAv_Hc
Logout 2017-08-21
It-Xen*
Logout 2017-08-21
-Irene*
Logout 2017-08-21
-G1ann*M.Ev5
Logout 2017-08-21
Mao*
Logout 2017-08-21
SuperBigDiao
Logout 2017-08-21
Jie*
Logout 2017-08-21
SuperBigDiao
Joined 2017-08-19
DnY.[N1nG_HC
Joined 2017-08-17
Yan.
Joined 2017-07-31
DnY.[Big_Hc
Joined 2017-07-31
_Dear.XiaoLe
Joined 2017-07-29
DnY.[Max_Hc
Joined 2017-07-28
*O3O*
Joined 2017-07-25
[_Bad_AngeL]
Joined 2017-07-24
DnY.[LK00_Hc
Joined 2017-07-24
Chen-Xi
Joined 2017-07-21
It-Xen*
Joined 2017-07-19
Mao*
Joined 2017-07-19
qIn9.Feng*
Joined 2017-07-19
DnY.[Bbq7_Hc
Joined 2017-07-18
Archer_[Max]
Joined 2017-07-17
DnY.[LTBL_Hc
Joined 2017-07-17
ison
Joined 2017-07-17
Amor_XinH.
Joined 2017-07-17
PesCha
Joined 2017-07-17
Koko-
Joined 2017-07-14
DnY.[AAAv_Hc
Joined 2017-07-13
.Koko
Joined 2017-07-10
Bn.chef[LK]
Joined 2017-07-06
DnY.[EuAv_Hc
Joined 2017-07-04
DnY.[Gao_Hc
Joined 2017-06-26
DnY.[Boom_Hc
Joined 2017-06-15
-YySu*Z.Ev5
Joined 2017-06-13
DnY.[CnAv_Hc
Joined 2017-06-06
DnY.[ITAv_Hc
Joined 2017-06-06
3rikoni.[]
Joined 2017-05-29
-Ti4mo*Z.Ev5
Joined 2017-05-26
*YC_KaIz-
Joined 2017-05-13
-Z.ara[477]
Joined 2017-05-08
DnY.[Susi_Hc
Joined 2017-04-23
Gucci
Joined 2017-04-20
v5.YamaDe
Joined 2017-04-20
Wtiger_[1]
Joined 2017-03-11
Modern*Gg]R-
Joined 2017-02-24
Modern*Gg]P-
Joined 2017-02-24
-Ta1me*Z.Ev5
Joined 2017-02-17
White_Dream*
Joined 2017-01-24
Celebri_MrXu
Joined 2017-01-21
Modern*Gg]8
Joined 2017-01-08
Modern*Gg[L-
Joined 2017-01-06
shuaige66
Joined 2016-12-28
-Vans*.Ev5
Joined 2016-12-17
Modern*Gg]u-
Joined 2016-12-15
ZhuoTianyi
Joined 2016-12-09
-Inori*.Ev5
Joined 2016-12-08
-LuHui*Y.Ev5
Joined 2016-12-06
Modern*Gg]Lk
Joined 2016-12-05
Modern*Gg]C-
Joined 2016-12-01
Modern*Gg]B-
Joined 2016-11-26
Gumwc
Joined 2016-11-25
Modern*Gg]Q-
Joined 2016-11-24
CN_Disco
Joined 2016-11-22
Modern*Gg]K-
Joined 2016-11-10
Smiler_Night
Joined 2016-11-10
Modern*Gg]N-
Joined 2016-11-08
DnY.[SpAv_Hc
Joined 2016-11-08
DnY.[DouB_Hc
Joined 2016-11-02
-G1ann*M.Ev5
Joined 2016-10-30
DnY.[Xyo_Hc
Joined 2016-10-26
Sir[D]Wolf
Joined 2016-10-25
iM.Wxh[Aw]*M
Joined 2016-08-20
Modern*Gg]Z-
Joined 2016-08-09
-Irene*
Joined 2016-06-29
DnY.[Mark_Hc
Joined 2016-06-24
Jie*
Joined 2016-06-13
Modern*Gg]T-
Joined 2016-05-14
Ben*
Joined 2016-04-08
DnY.[Xia_Hc
Joined 2016-04-05
Ex1sT-1995*Z
Joined 2016-03-21
-Rosan*S.Ev5
Joined 2016-03-08
-Guapi*S.Ev5
Joined 2016-03-05
-Coola*S.Ev5
Joined 2016-03-05
-Yuki*Asuna-
Joined 2016-03-02
Modern*Gg]H-
Joined 2016-02-07
iM.WaN[Aw]*M
Joined 2016-01-03
-X1yoo*Y.Ev5
Joined 2015-12-27
-KinG*x.Ev5
Joined 2015-11-30
Modern*Gg]6-
Joined 2015-10-19
Modern*Gg]E-
Joined 2015-09-29
DnY.[NinG_HC
Joined 2015-09-06
Modern*Gg]i
Joined 2015-08-18
DnY.[JpAv_Hc
Joined 2015-07-14
-Rvici*S.Ev5
Joined 2015-05-27
Terms of Use | Privacy Policy
© 2017 Smilegate Games GmbH. All rights reserved. © 2017 Smilegate Entertainment. All rights reserved.